Bij ECO-W kunt u terecht voor de plaatsing van alle verwarmingsketels op gas, pellet en mazout. Eco-W plaatst zowel de traditionele ketels als condensatieketels van topmerken Vaillant, Viessmann en Okof en pelletverwarming. Voor alle oplossingen omtrent centrale verwarming in Zonhoven: Eco-W.

A/Condensatieketels besparen energie

In de nieuwe energieprestatieregelgevingen voor gebouwen gaat de aandacht niet louter uit naar de thermische isolatie van de gebouwschil, maar wordt eveneens aangespoord tot het gebruik van technische installaties met betere energieprestaties. In dit artikel gaan we wat dieper in op de mogelijke voordelen van verwarmingssystemen met een condensatieketel.

Werkingsprincipe van condensatieketels

Condensatieketels vertonen een veel beter energetisch rendement dan niet-condenserende ketels. Dit kan voornamelijk toegeschreven worden aan de doorgedreven afkoeling van de verbrandingsgassen. Dankzij deze afkoeling kan men niet enkel een groot gedeelte van de 'voelbare' warmte uit de rookgassen recupereren, maar ook de condensatiewarmte (latente warmte) van de erin aanwezige waterdamp, die ontstaat wanneer de temperatuur daalt tot onder het dauwpunt. De aldus uit de rookgassen onttrokken warmtehoeveelheid kan 6 tot 10 % hoger zijn dan bij een traditioneel ketelsysteem (respectievelijk bij een gasolie- en een gasketel).

AFBEELDING

Afb. 1 Dauwpunt van de rookgassen, afhankelijk van het CO2-gehalte.

Eco-W - Traditionele verwarming

 De temperatuur waarbij de waterdamp begint te condenseren, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van de brandstof en het CO2-gehalte van de verbrandingsproducten.

Uit afbeelding 1, die dit verband illustreert voor aardgas en gasolie, blijkt dat er bij de rookgassen van gasketels sneller (d.w.z. bij hogere temperaturen) condensatie optreedt dan bij deze van gasolieketels, voor zover de normale CO2-grenswaarden gerespecteerd werden. Bij moderne gasketels (met een CO2-grenswaarde van 9,5 %) treedt dit fenomeen immers reeds op vanaf 55 °C, terwijl het dauwpunt van gasolieketels (met een CO2-grenswaarde van 12,5 %) 46 °C bedraagt.

Combinatiemogelijkheden

Opdat de verbrandingsgassen zouden beginnen te condenseren, moet de temperatuur van het retourwater in de verwarmingsinstallatie lager zijn dan de bovenvermelde dauwpunten.

Condensatieketels worden dan ook bij voorkeur gecombineerd met warmteverdeelsystemen die functioneren op lage (Ta van 40 tot 55 °C) of zeer lage temperatuur (Ta < 40 °C), zoals vloer-, wand- of plafondverwarming (zie tabel 1).

TABEL

Tabel 1 Indeling van verwarmingssystemen volgens de watertemperatuur Ta.

Eco-W - Traditionele verwarming

De temperatuur waarbij de waterdamp begint te condenseren, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van de brandstof en het CO2-gehalte van de verbrandingsproducten.   Uit afbeelding 1, die dit verband illustreert voor aardgas en gasolie, blijkt dat er bij de rookgassen van gasketels sneller (d.w.z. bij hogere temperaturen) condensatie optreedt dan bij deze van gasolieketels, voor zover de normale CO2-grenswaarden gerespecteerd werden. Bij moderne gasketels (met een CO2-grenswaarde van 9,5 %) treedt dit fenomeen immers reeds op vanaf 55 °C, terwijl het dauwpunt van gasolieketels (met een CO2-grenswaarde van 12,5 %) 46 °C bedraagt.  Combinatiemogelijkheden Opdat de verbrandingsgassen zouden beginnen te condenseren, moet de temperatuur van het retourwater in de verwarmingsinstallatie lager zijn dan de bovenvermelde dauwpunten.  Condensatieketels worden dan ook bij voorkeur gecombineerd met warmteverdeelsystemen die functioneren op lage (Ta van 40 tot 55 °C) of zeer lage temperatuur (Ta < 40 °C), zoals vloer-, wand- of plafondverwarming (zie tabel 1).  Tabel 1 Indeling van verwarmingssystemen volgens de watertemperatuur Ta.

Dit betekent echter geenszins dat radiator- of convectorverwarmingssystemen niet in aanmerking zouden komen voor een combinatie met een condensatieketel (bv. in geval van renovatie, vervanging of zelfs nieuwbouw).

Bij laatstgenoemde systemen zijn de warmteafgiftelichamen vaak sterk (tot 1,7 maal) overgedimensioneerd en gebeurt de warmteverdeling op hoge temperatuur (bv. bij een 90/70-regime).

Als men in het geval van overgedimensioneerde warmteafgiftelichamen de aanvoertemperatuur (Ta) van het water regelt, afhankelijk van de buitentemperatuur, blijkt uit afbeelding 2 dat men gedurende een groot deel van het stookseizoen retourtemperaturen kan aanhouden die condensatie toelaten (zie kader 'Praktisch voorbeeld').

Afb. 2 Sturing van de temperatuur van het water voor een 90/70- en een 70/50-regime, afhankelijk van de buitentemperatuur.

Eco-W - Traditionele verwarming

Praktisch voorbeeld

We beschouwen een gasketel met een dauwpunt van 51 °C. Als de temperatuur van het retourwater 5 graden lager ligt dan het dauwpunt – met andere woorden rond de 46 °C – mag men zich verwachten aan het optreden van condensatie.

Uit afbeelding 2 blijkt dat er voor een systeem dat berekend werd voor een 90/70-regime condensatie mogelijk is tot een buitentemperatuur van 2 °C. De ketel zal in dit geval dus gedurende ± 80 % van het stookseizoen in condenserende voorwaarden kunnen werken.

Men dient eveneens rekening te houden met het feit dat de bestaande verwarmingsinstallaties doorgaans sterk overgedimensioneerd zijn : een WTCB-onderzoek heeft aangetoond dat het geïnstalleerde verwarmingsvermogen gemiddeld 1,7 maal groter is dan het berekende nodige vermogen. In het geval van een installatie die oorspronkelijk voorzien was om te functioneren bij een 90/70-regime, impliceert deze overdimensionering concreet dat men zou kunnen overgaan tot een 70/50-regime, zonder enig verlies aan comfort.

Indien de aanvoertemperatuur van het water bovendien gestuurd wordt, afhankelijk van de buitentemperatuur, zal een retourtemperatuur van 46 °C overeenstemmen met een buitentemperatuur van om en bij de -6 °C (zie afbeelding 2). Dit betekent dat men in feite gedurende meer dan 99 % van het stookseizoen in condenserende omstandigheden zou kunnen werken.

Is de situering van uw aanwezige of gewenste schouw locatie in orde of niet? met de Tool verdunningsfactor van BTV kan je uw situatie bekijken en beoordelen of dit wettelijk in orde is!

ECO-W IS EEN GEHABILITEERD BEDRIJF DAT UW GASLEIDING & INSTALLATIE VOLGENS DE WETGEVING KAN EN MAG PLAATSEN / WIJ VOORZIEN DE KEURING EN OPENZETTEN INSTALLATIE VOOR U - U DIENT ENKEL EEN GASCONTRACT AAN TE GAAN BIJ EEN LEVERANCIER EN EEN GASTELLER AAN TE VRAGEN.

B/ Okofen Pelletverwarming

Het compleet ÖkoFEN-gamma

HET PERFECTE VERWARMINGSSYSTEEM VOOR ELK HUIS

Met pelletverwarming van ÖkoFEN kiest u voor een complete oplossing voor verwarming en warm water.

Alle componenten zijn precies op elkaar afgestemd en zorgen zo voor een comfortabele warmte met het hoogste rendement.

Pelletverwarming met condensatietechniek

Pellematic Condens
De revolutionaire pelletgestookte HR-ketel

Pellematic Smart
De efficiënte zonne-verwarming

Pellematic Plus
Uw voordeel: hoogste rendement en brandstofbesparing

Pellematic Maxi met HR-Techniek
De compacte verwarming voor de grote warmtevraag. Vergroot het vermogen tot 103,8%.
Vermogens: 82 - 256 kW

Pelletverwarming

Pellematic
De betrouwbare pelletverwarming voor nieuwbouw of renovaties

Pellematic Maxi
De compacte grootte voor meergezinswoningen, bedrijven en openbare gebouwen

Pellematic met voorraad
De Pellematic PEB is een ketel met ingebouwde pelletvoorrad van 200 liter, voor handbevulling. 

Besluit

Zoals blijkt uit het voorgaande, kan de toepassing van condensatieketels niet alleen leiden tot aanzienlijke energiebesparingen bij nieuwbouw, maar ook bij de vervanging van bestaande ketels, voor zover men vooraf een goede diagnose maakt van de installatie en de aanvoertemperatuur van het water gestuurd wordt volgens de warmtebehoeften.

Daarnaast biedt Eco-W u ook een uitgebreide dienst na verkoop: onze gecertificeerde gastechniekers voeren alle soorten herstellingen uit en zorgen voor (twee)jaarlijkse onderhoud- en reinigingsbeurten met attest.

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site